Phonofile Danmark

Forfatter: DPA Danske Populær Autorer

Årstal: 2002
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 53
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Dette er rapporten om resultaterne af fase 2 af projektet Phonofile Danmark, en opbygningsfase 2, der har haft til opgave at undersøge mulighederne for at etablere en digital distribution af national musik i Danmark.

Phonofile har til formål at etablere en digital musikdistribution, der letter offentlighedens adgang til den danske musikalske kulturarv, som den er defineret i pligtafleveringsloven, mens den samtidigt sikrer overholdelse af ophavsretsloven og alle øvrige beslægtede rettigheder og aftaler og afregning af de dermed forbundne vederlag, således at de skabende, udøvende og producerende kræfters arbejdsmuligheder beskyttes.

PDF-version