Rapport fra det tværministerielle udvalg om den statslige politik for den faste kulturarv

Forfatter: Det tværministerielle udvalg den statslige politik for den faste kulturarv
Årstal: 2002
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-7960-030-1
Elektronisk ISBN: 87-7960-032-8
Antal sider: 80
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Danmarks kulturarv er de spor, som mennesker har efterladt sig – de åndelige såvel som de materielle – fra i dag og til for 15.000 år siden.

Til alle tider har mennesker haft behov for at kende deres egen kulturarv som et nødvendigt udgangspunkt for tilværelsen og som en væsentlig del af både deres egen og hele nationens identitet. Derfor arbejdes der i dag i hele verden for at beskytte de enkelte landes faste kulturarv med fortidsminderne, de historiske bygninger, kirkerne, kulturlandskabet og andre spor efter menneskelige aktiviteter.

I Danmark er der en næsten 200-årig lang tradition for at værne om den faste kulturarv, og den samlede varetagelse er i dag reguleret i fem forskellige love. Kulturarven omfatter ikke kun vores monumenter, men også kulturhistoriske helheder i landskabet. Tilsammen er de vidnesbyrd om levevilkår i forskellige egne af landet til forskellige tider.

Det er den stadige genfortælling, der holder kulturarven i live i samfundet. Landets kulturarv er hver generations bro fra det forgangne til det fremtidige. Udvalget peger i rapporten på en række forhold, der efter udvalgets opfattelse vil fremme en styrket varetagelse af den faste kulturarv.

     

  • Væsentlighed og helhedssyn
  • Synlighed og tilgængelighed
  • Videnopbygning
  • Ressourceindsats og anvendelighed.
PDF-version