Uddannelsesrådet for musikkonservatorierne - redegørelse 2001/2002

Forfatter: Uddannelsesrådet for musikkonservatorierne
Årstal: 2002
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 14
Format: A4
Publikationstype: Redegørelse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Uddannelsesrådet skal hvert år afgive en kort redegørelse til kulturministeren med rådets samlede, faglige vurdering af den enkelte uddannelsesinstitution. Redegørelsen kan ledsages af rådets eventuelle anbefalinger til kulturministeren.

Mindst én gang om året besøge uddannelsesinstitutionerne for at drøfte institutionernes forhold med repræsentanter fra skolens ledelse, lærere, elever mv. Besøget kan aflægges af det samlede råd eller flere medlemmer heraf.

PDF-version