Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien

Forfatter: Regeringen
Årstal: 2003
Udgiver: Regeringen
Antal sider: 66
Publikationstype: Strategi
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

At kultur- og erhvervsliv kan drage nytte af hinanden er ikke et nyt fænomen. Det er blevet legitimt også at tale om kommerciel kultur, og på mange områder giver det ikke længere mening at tale om et adskilt kulturliv og erhvervsliv.

Kultur- og oplevelsesøkonomien er et stort område, herhjemme og i udlandet. Et område, der i takt med at vi er blevet rigere og har fået flere penge til forbrug, har været i vækst. En udvikling, der har givet kulturlivet, sportens verden og erhvervslivet nye scener og nye markeder. Kultur- og oplevelsesøkonomien drejer sig om mere end at få solgt flere danske film i udlandet, gå til fodbold om søndagen eller pakke produkter lækkert ind. Samspillet mellem kulturen og erhvervet har udviklet sig gennem lang tid, og mange kunstnere og virksomheder samarbejder allerede i grænsefladerne inden for kultur- og oplevelsesøkonomien. Men udviklingen mellem kulturen og erhvervet er i konstant forandring, hvilket hele tiden stiller både kulturpolitikken og erhvervspolitikken over for nye udfordringer.

Regeringen har allerede igangsat en række målrettede initiativer for at styrke vilkårene for økonomisk vækst og øget kulturproduktion i kultur- og oplevelsesøkonomien. Dertil kommer, at virksomhederne og kunstnerne, der bevæger sig på kultur- og oplevelsesøkonomiens markedsplads, også får gavn af regeringens indsats for at styrke de generelle erhvervsvilkår i Danmark. I denne publikation præsenterer regeringen initiativer inden for 5 nye strategiske indsatsområder for at skabe gode rammer, der kan styrke udviklings- og vækstpotentialet i kultur- og oplevelsesøkonomien.

PDF-version