Dansk eliteidræt - udvikling og fremtidsperspektiver

Forfatter: Arbejdsgruppe med henblik på ny lov om eliteidrætten i Danmark
Årstal: 2003
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-7960-048-4
Antal sider: 101
Publikationstype: Analyse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturministeren nedsatte i september 2002 et udvalg, der fik til opgave et udarbejde et oplæg til en revision af eliteidrætsloven.

Udvalget fik følgende kommissorium:
"Med det formål at skabe grundlag for beslutning om en fremtidig eliteidrætslovgivning i Danmark nedsættes en arbejdsgruppe, der har til opgave at foretage en grundig analyse af eliteidrættens nationale og internationale udvikling, en afklaring af samfundets ansvar i forhold til eliteidrætten, en præcisering af samfundets eliteidrætspolitiske mål og de deraf følgende opgaver og strategier. På basis heraf udformes forslag til fremtidig organisations- og finansieringsmodel.

Hent sammenfatning af analysen (pdf)

PDF-version