Faktuel rapport om idræt og EU fra 90’erne og frem

Forfatter: Arbejdsgruppen vedr. idræt og EU
Årstal: 2003
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 32
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Arbejdsgruppen vedr. idræt og EU blev som led i forberedelserne af det danske EU-formandskab 2002 nedsat af kulturministeren for at få kortlagt samspillet mellem idræt og EU samt få belyst forskellige fremtidsscenarier for området. Det var hermed hensigten at lægge op til en diskussion om det fremtidige EU-samarbejde om idrætten.

PDF-version