Foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK

Forfatter: Danske Bank
Årstal: 2003
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 161
Publikationstype: Foranalyse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturministeriet nedsatte i sommeren 2002 en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet (formand), Finansministeriet og Kammeradvokaten med henblik på at igangsætte et udredningsarbejde vedrørende vurdering af det økonomiske grundlag for privatisering af TV 2.

Opgaven fra Styregruppen var at besvare en række spørgsmål vedrørende TV 2s kommercielle udviklingsmuligheder som privatiseret selskab, herunder spørgsmålet om hvilke købere der vurderes at være interesserede i at købe TV 2, og hvilke kriterier Staten bør anvende for udvælgelse af købere, samt hvordan en salgsproces kan organiseres.

Resumé af foranalysen (pdf)

PDF-version