Konsulentundersøgelse vedrørende replanlægning af frekvensanvendelsen i FM-båndet i Holland

Forfatter: KPMG
Årstal: 2003
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 25
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Mediepolitikken i Danmark har efter regeringsskiftet ultimo 2001 været præget af ønsket om at gennemføre en række liberaliseringstiltag. Holdningen kom til udtryk i vedtagelsen af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed i december 2002, hvor hensigten er, at der skal gennemføres en række konkurrencefremmende initiativer. På radiomedieområdet er formålet at udvikle og forny, hvilket bl.a. indebærer, at DR’s monopol på landsdækkende radio ønskes brudt. Et af de afgørende tiltag er her udbuddet af to nye landsdækkende kanaler til kommerciel radiovirksomhed.

PDF-version