Kulturkontakten nr. 3 / 2003

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2003
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 0907-1156
Antal sider: 24
Publikationstype: Magasin
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Partnerskab mellem kultur og erhverv, sport og det danske sprog

Partnerskaber, står der som overskrift på dette nummer. I ordet ligger, at to parter arbejder sammen om noget til gensidig fordel. Og det er præcis kernen i de fem nye initiativer på kultur og erhvervsområdet, som kulturminister Brian Mikkelsen og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen lancerede i september. Vi ser på et par af initiativerne og på forskellige utraditionelle partnerskaber.

PDF-version