Kulturkontakten nr. 4 / 2003

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2003
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 0907-1156
Antal sider: 24
Publikationstype: Magasin
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Talent og en hel del mere

Der skal talent til, hvis man vil frem i kunstens verden, men muligvis også
en hel del mere. Vi nævner i flæng: tålmodighed, mod og held. Der kan imidlertid også være tale om noget helt fjerde. Det er her, kulturpolitikken kommer ind i billedet.

Kan stat og samfund være med til at fremelske eller udvikle talenter – og i givet fald hvordan? Det er spørgsmålet bag dette nummer af Kulturkontakten.

Vi har fulgt talentets vej fra det opdages og uddannes, til det kommer ud i det virkelige liv og måske bliver en succes. Og vi har set nærmere på et de områder, hvor Danmark uddanner talenter af særlig høj karat.

PDF-version