Kulturpartner

Forfatter: NyX
Årstal: 2003
Udgiver: Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kulturministeriet
Antal sider: 70
Publikationstype: Guide
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Denne guide har til formål at inspirere til øget samarbejde mellem kulturinstitutioner og virksomheder. Der er vidtrækkende perspektiver ved et tættere samspil mellem parterne. Fordele for kulturlivet, for virksomhederne og for os alle i dagligdagen. Rammerne for kulturformidling vil blive udvidet og kulturlivet kan bidrage med nytænkning, inspiration, udfordringer og æstetik ind i erhvervslivets sfærer.

Udgivet af NyX – forum for kultur og erhverv i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kulturministeriet

PDF-version