Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning

Forfatter: Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning
Årstal: 2003
Udgiver: Mediesekretariat
Antal sider: 197
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Arbejdsgruppen skal kortlægge den eksisterende tilstand på lokalradio- og tv-området og skal med udgangspunkt heri og de i forlængelse af medieaftalen kommende nye regler for lokalradio- og tv-virksomhed fremkomme med forslag til, hvordan en fremtidig lokalradio- og tv-ordning bedst sikrer både kommercielle lokale radio- og tv-stationer og ikke-kommercielle græsrodsstationer i en længere årrække.

Arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til alternative modeller (”scenarier”) til en fremtidig ordning, som skal danne baggrund for aftalepartiernes efterfølgende politiske stillingtagen.

PDF-version