Seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idræt

Forfatter: Karin Helweg-Larsen
Årstal: 2003
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-7960-043-3
Elektronisk ISBN: 87-7960-044-1
Antal sider: 79
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturministeriet anmodede i foråret 2002 Statens Institut for Folkesundhed om at belyse omfanget og karakteren af seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idrætten og dermed tilvejebringe et veldokumenteret grundlag for iværksættelse af yderligere forebyggende initiativer.

Denne rapport beskriver problemstillingen ud fra en række forskellige datakilder. Det drejer sig om et fåtal internationale undersøgelser, to danske spørgeskemaundersøgelser, information indhentet fra idrætsorganisationerne og en personlig gennemgang af politianmeldte sager i perioden 1998-2002, hvor det har omhandlet mulige seksuelle overgreb i idrætten.

PDF-version