Sprog på spil

Forfatter: Intern arbejdsgruppe
Årstal: 2003
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-7960-046-8
Elektronisk ISBN: 87-7960-047-6
Antal sider: 72
Publikationstype: Udspil
Introduktion: 

Kulturministeriet nedsatte en intern arbejdsgruppe, der havde til opgave at udarbejde et oplæg til en politik for det danske sprog. Oplægget skal indeholde overvejelser om sprogpolitikkens overordnede målsætninger og komme med forslag til konkrete initiativer og forslag, der kan indgå i en samlet plan for en styrkelse af det danske sprog.

PDF-version