Sprog på spil - Sprogpolitisk redegørelse

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2003
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-7960-056-5
Elektronisk ISBN: 87-7960-057-3
Antal sider: 18
Publikationstype: Redegørelse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Sproget udfolder sig mellem mennesker, og det lever i det enkelte menneske ikke blot som et redskab for kommunikation, men også som et socialt element, vi færdes i. Hvis man kun talte for at overføre ny information, ville samværet mellem mennesker blive fattigt.

Disse ord kan man læse i det sprogpolitiske oplæg "Sprog på spil", som Kulturministeriets arbejdsgruppe om det danske sprog med prof. Jørn Lund i spidsen offentliggjorde i september måned 2003. De indeholder den vigtige pointe om sproget, der begrunder, hvorfor sproget er en uundværlig del af vores identitet. Sproget er andet og mere end blot og bar overførsel af informationer.

Det er sproget, der binder os sammen som nation.

Derfor er det regeringen magtpåliggende, at dansk også i fremtiden skal være et komplet og samfundsbærende sprog, som kan bruges til at udtrykke tanker og idéer om alle sider af tilværelsen.

Regeringens redegørelse om det danske sprog berører en række ministerområder, som alle har været inddraget i arbejdet. Redegørelsen gennemgår initiativer, som allerede er sat i gang med fokus på sproget og forslag til nye initiativer.

PDF-version