Statusrapport - den eksisterende tilstand på lokalradio- og tv-området

Forfatter: Arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige lokalradio- og -tv-ordning
Årstal: 2003
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 234
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Arbejdsgruppen skal kortlægge den eksisterende tilstand på lokalradio- og tv-området og skal med udgangspunkt heri og de i forlængelse af medieaftalen kommende nye regler for lokalradio- og tv-virksomhed fremkomme med forslag til, hvordan en fremtidig lokalradio- og tv-ordning bedst sikrer både kommercielle lokale radio- og tv-stationer og ikke-kommercielle græsrodsstationer i en længere årrække.

Formålet med denne statusrapport er at præsentere den ønskede kortlægning. Kortlægningen er søgt tilrettelagt sådan, at alle forhold, der er af væsentlig betydning som grundlag for de overvejelser og scenarier, Arbejdsgruppen herefter skal i gang med, belyses.

PDF-version