Udredning om bevaring af kulturarven

Forfatter: Arbejdsgruppe
Årstal: 2003
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-7960-039-5
Elektronisk ISBN: 87-7960-040-9
Antal sider: 609
Publikationstype: Udredning
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturarven er de spor og vidnesbyrd om naturens udvikling, og om menneskelig aktivitet og tænkning, som de manifesterer sig i f.eks. skrift- og billedkultur, i kunstneriske udtryk, i redskaber og i bygninger. Hensigten med denne udredning er at vurdere forholdene vedrørende indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af de genstande, arkivalier og offentliggjorte værker, der indgår i samlingerne på arkiver, biblioteker og museer.

Udredning om bevaring af kulturarven (pdf)

Udredning om bevaring af kulturarven inkl. alle bilag (pdf)

Se de enkelte bilag