Bilag til udredning om bevaring af kulturarven

Udredning om bevaring af kulturarven

Bilagene vedrører kun udredningens del om den elektroniske kulturarv

Bilag 1: Registrering af netpublikationer i Danmark, 10. juni 2002, Biblioteksstyrelsen (pdf)

Bilag 2: Opfølgning på notat vedrørende udgifter til nationalbibliografisk registrering af netpublikationer, 5. november 2002, Biblioteksstyrelsen (pdf)

Bilag 3: Status for indsamling og bevaring af digitalt materiale, juni 2002, Birte Christensen-Dalsgaard, Statsbiblioteket (pdf)

Bilag 4: Experiences and Conclusions from a Pilot Study: Web Archiving of the District and County Elections 2001, Final Report for The Pilot Project “Netarkivet.dk”, February 2003 (pdf)

Bilag 5: Opbevaring af radio- og tv-kanaler (Kriterier for hvilke radio- og tv-kanaler, som ud fra Danica princippet bør omfattes af bevaringen) 6. januar 2003, Erik Nordahl Svendsen, Medie- og Tilskudssekretariatet (pdf)

Bilag 6: Bevaring af filmmateriale – status og problemstillinger, Dan Nissen, juni 2002 (pdf)

Bilag 7: Status for bevaring af elektroniske arkivalier, Jan Danielsen, Birgit Hansen, september 2002, Statens Arkiver (pdf)

Bilag 8: Praksis, Kirsten Villadsen Kristmar, Rapport til 19. Nordiske Arkivdage 2000, Statens Arkiver (pdf)

Bilag 9: Statsbibliotekets bevaringsplan, december 2002, Statsbiblioteket (pdf)

Bilag 10: Bevaringsplan 2010, september 2001, Det Kongelige Bibliotek (pdf)

Bilag 11: Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner, 21. september 2002, Eva Fønss-Jørgensen, Statsbiblioteket (pdf)

Bilag 12: Strategi for digital bevaring i Statens Arkiver, udformet i 1997 og publiceret på Statens Arkivers hjemmeside oktober 2001, Birgit Hansen, Statens Arkiver (pdf)

Bilag 13: Filformater - Baggrunden for Statens Arkivers valg og fravalg af filformater til brug for langtidsopbevaring af arkivalier samt gennemgang af de mest udbredte filformater, René Mittå Olsen, Arkiv nr. 5, 2000 Statens Arkiver (pdf)

Bilag 14: Langtidsopbevaring af digitale data - forslag til handlingsplan for fastlæggelse af metoder, marts 2001, Det Kongelige Bibliotek.

Bilag 15: Ressourceforbrug, Filmarkivet, oktober 2002, Dan Nissen, Det Danske Filminstitut (pdf)

Bilag 16: Digital langtidsbevaring af nationalbiblioteksmateriale i Danmark, februar 2003 Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket (pdf)

Bilag 17: Pligtaflevering af radio- og fjernsynsudsendelser, Harald v. Hielmcrone, januar 2003, Statsbiblioteket (pdf)

Bilag 18:Retlige forhold vedr. bevaring af den digitale kulturarv, juni 2002, Harald v. Hjelmcrone, Statsbiblioteket (pdf)

Bilag 19: Digitalisering af radio- og tv-udsendelser, Harald v. Hielmcrone, august 2002, Statsbiblioteket (pdf)

Bilag 20: Status på omkostninger til indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af den elektroniske kulturarv, oktober 2002 (pdf)

Bilag til udredning om bevaring af kulturarven

Navn:Bilag til udredning om bevaring af kulturarven