Undersøgelse om kunststøtteordninger 1993-2002

Forfatter: Økonomistyrelsen
Årstal: 2003
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 19
Format: A4
Publikationstype: Undersøgelse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Økonomistyrelsen har på vegne af Kulturministeriet gennemført en faktuel undersøgelse af en række af Kulturministeriets kunststøtteordninger for perioden 1993-2002.

Kunststøtten i perioden er dels udmøntet via Statens Kunstfond, dels via Musikrådet, Teaterrådet, Billedkunstrådet og Litteraturrådet (de fire råd er pr. 1. juli 2003 sammenlagt i Kunstrådet). Dertil kommer støtte til forfattere, skabende og udøvende musikere og billedkunstnere i form af biblioteksafgift. Tildelingen af tilskud sker således med udgangspunkt i en række forskellige regelsæt og formålsbestemmelser. Baggrunden for denne analyse skal blandt andet ses i lyset af mulighederne for at få støtte fra flere sider.

PDF-version