Analyse af fremtidige udviklingsmuligheder for nyt dansk danseteater

Forfatter: Arbejdsgruppen for Nyt Dansk Danseteater
Årstal: 2004
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 15
Format: A4
Publikationstype: Analyse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturministeren nedsatte den 22. januar 2004 efter drøftelser med Nyt Dansk Danseteater (NDDT) en arbejdsgruppe, der skal se på fremtidige udviklings-muligheder for NDDT.

Arbejdsgruppen har haft til opgave at analysere kompagniets muligheder for en fremtidig fast tilknytning til en scene og komme med forslag til forskellige finansieringsmodeller for kompagniet.

PDF-version