Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt dansens hus

Forfatter: Unisys
Årstal: 2004
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 64
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

I juli 2003 blev der derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for dansemiljøet, universitetsverdenen m.fl. Gruppen skulle komme med forslag til styrkelse af rammebetingelserne for den moderne dans i Danmark. Arbejdsgruppens arbejde resulterede i udsendelsen af en rapport med titlen ”Moderne dans i Danmark”.
 
Rapporten fremkom med en række konkrete anbefalinger. En af disse var iværksættelsen af en undersøgelse af en ny struktur for en række danseorganisationer samlet i et nyt Dansens Hus.

PDF-version