Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Forfatter: Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff
Årstal: 2004
Udgiver: akf forlaget
Antal sider: 437
Format: A4
Publikationstype: Undersøgelse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturvaneundersøgelsen 2004 er finansieret af Kulturministeriet og er en opfølgning og opdatering af de tidligere kulturvaneundersøgelser, der har været gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993 og 1998 vedrørende voksne og i 1987, 1993 og 1998 vedrørende børn.

Undersøgelsen belyser befolkningens (fra syv år og opefter) aktuelle kulturvaner samt ændringer heri over tid fra 1964 til 2004, herunder ændringer i aktivitets- og forbrugsmønstre som følge af nye tilbud og aktiviteter. Dette sker med henblik på at afdække relevante, aktuelle kulturfaglige og kulturpolitiske problemstillinger, der kan indgå som grundlag for kulturpolitiske og – faglige overvejelser samt til brug for forskning og befolkningens almene orientering.

PDF-version