EYES-DK 2004: Idræt fremmer forståelsen

Forfatter: CIRIUS
Årstal: 2004
Udgiver: CIRIUS
ISBN: 87-90021-98-3
Antal sider: 24
Publikationstype: Pjece
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

2004 var det Europæiske år for Uddannelse gennem Idræt, EYES (European Year of Education through Sport).

I den forbindelse oprettede Undervisningsministeriet og Kulturministeriet en dansk pulje EYES-DK til støtte for projekter, hvor uddannelses institutioner og idrætsorganisationer arbejder sammen.

Pjecen EYES-DK 2004 fortæller om initiativet, præsenterer udvalgte projekter og perspektiver temaerne for året.

PDF-version