Fondsundersøgelse vedrørende samspillet mellem private fonde og den offentlige kulturpolitik

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2004
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 25
Format: A4
Publikationstype: Undersøgelse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Private fonde og virksomheder har i mange år spillet en vigtig rolle for det danske kulturliv, og for en lang række kulturinstitutioner udgør de private bidrag et vigtigt supplement til den offentlige kulturstøtte. Kulturministeriets departement har undersøgt private donationer og sponsoraters omfang og anvendelse på de statsstøttede kulturinstitutioner i Danmark.
 
Generelt viser undersøgelsen, at den private støtte til de statsstøttede kulturinstitutioner har haft en stigende tendens i en årrække og i 2003 udgjorde 384 mio. kr., hvoraf 158,6 mio. kr. var bidrag til byggeprojekter.

PDF-version