Kulturkontakten nr. 4 / 2004

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2004
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 0907-1156
Antal sider: 23
Publikationstype: Magasin
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Arkitektur – politik, protester og visioner

Er dansk arkitektur gået i stå og blevet overhalet internationalt? Drukner den pæne, stilrene danske arkitektur i den vilde forsidearkitektur, der i disse år skyder op over alt i verden? Det ser vi på i dette nummer af Kulturkontakten, hvor du bl.a. kan læse om:

Fra åbne til indbudte arkitektkonkurrencer
”Når 70-80 procent af alle prækvalifikationer går til de samme tegnestuer, er det et problem både kulturelt for Danmark og for selve faget. Det er de samme, som konkurrerer om de samme ting – der kommer ikke nogen konkurrence nedefra” – Morten Rask Gregersen, arkitekt.

Kulturkontakten undersøger udviklingen i måden, arkitekturkonkurrencer bliver holdt på. For 15 år siden var næsten alle arkitektkonkurrencer åbne. I dag kræver de fleste en invitation, og den går meget ofte til de samme store tegnestuer. Det går ud over nytænkning i dansk arkitektur, hævder flere.
 
Holland som forbillede eller skræmmescenario
Holland bliver ofte trukket ind som et land, der har gjort alt det, Danmark burde have gjort. De sidste 10 år har hollandske arkitekter sat deres præg overalt i verden. Men Holland har også noget, Danmark ikke har: en arkitekturpolitik. I magasinet ser vi på, hvad den politik går ud på.
 
Go East!
”Jeg tror at fremtiden for danske arkitekter kunne blive, at de skal sættes ned til halv løn. Til gengæld skal de arbejde i Kina.” – Kent Martinussen, leder af Dansk Arkitektur Center
Halv løn til arkitekter er et udsagn, der nok vil provokere mange, men noget må der ske, hvis dansk arkitektur igen skal være med helt fremme. Leder af Dans Arkitektur Center Kent Martinussen diskuterer dansk arkitekturs fremtid med Anna Maria Indrio, arkitekt og partner i C.F. Møllers Tegnestue.
 
Hot or Not?
”Tag nu Tivoli, der efter en arkitekts standarder måske nok er fyldt med grimt design og dårlige løsninger, men der er ikke desto mindre sjovt. Jeg kan godt lide stedet som menneske”, Erick van Egeraat, arkitekten bag højhusforslaget til Krøyers plads.
Vi har bedt fire af tidens mest succesfulde arkitekter om at give deres bud på god og dårlig arkitektur i København.

PDF-version