Kulturministeriets arbejdsprogram for ophavsretten

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2004
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 86
Format: A4
Publikationstype: Arbejdsprogram
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturministeriet sendte et diskussionspapir om sit arbejdsprogram for ophavsretten frem til 2008 til høring den 28. februar 2003 (vedlagt som bilag 1).

Diskussionspapiret lagde op til en bred debat om de ophavsretlige perspektiver og målsæ tninger fem år frem. Kulturministeriet gav udtryk for et ønske om en proces præ get af åbenhed og transparens.

Dette dokument udgør resultatet af Kulturministeriets overvejelser om sit arbejdsprogram for ophavsretten.

PDF-version