Gang i ældre: Ældreidræt - fra idé til handling

Forfatter: Redaktion: Kampagneleder Kurt Petersen
Årstal: 2005
Udgiver: Kulturministeriet
Publikationstype: Idékatalog
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere i idrætsforeningerne. Kampagnen blev støttet af Kulturministeriet og Socialministeriet.

Idékataloget ÆLDREIDRÆT – fra idé til handling er et resultat af arbejdet med kampagnen "Gang i ældre" og de erfaringer, som blev høstet undervejs. Kataloget er tilegnet de initiativtagere i idrætsforeningerne, der ønsker at sætte ældreidræt på dagsordenen.

Idekatalog: Ældreidræt - fra idé til handling

Idekatalog i pixi-udgave: Ældreidræt - fra idé til handling