Kvinder på toppen - om kvinder, idræt og ledelse

Forfatter: Gertrud Pfister, Laila Ottesen og Ulla Habermann
Årstal: 2005
Udgiver: Institut for Idræt, Københavns Universitet
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Projektet, Kvinder på toppen, handler om kvinder og frivilligt lederskab inden for idrætten. Projektet skal dokumentere og analysere årsagerne til kvindernes underrepræsentation blandt idrættens frivillige ledere. Målet er at medvirke til at vilkårene for både kvinder og mænd i idrættens ledelse forbedres, at antallet af kvindelige ledere i idrætten øges, og at kvindernes erfaringer og ressourcer udnyttes bedre.

Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3

Delrapport 1: Kortlægning

Delrapport 2: Kvinder i idrættens ledelse – En komparativ analyse af internationale tendenser

Delrapport 3: De første resultater

Projektet er støttet af :
Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning og
Kulturministeriets Mainstreaming Projekt.