Pladeproduktion i Danmark

Forfatter: Kulturministeriets udvalg om vilkårene for pladeproduktion
Årstal: 2005
Udgiver: Kulturministeriet
Elektronisk ISBN: 87-7960-070-0
Antal sider: 40
Publikationstype: Analyse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Den 8. august 2003 fremlagde kulturministeren en musikhandlingsplan med en række initiativer for den rytmiske musik. I handlingsplanen foreslås nedsat et udvalg om vilkårene for pladeproduktion i Danmark.

Udvalget bedes beskrive fremtidsudsigterne for pladeproduktion i Danmark. Hvilke barrierer, trusler og alvorlige udfordringer – ud over piratkopieringen – står branchen over for, og kan disse afhjælpes gennem en kulturpolitisk indsats?

Beskrivelsen bedes så vidt muligt baseret på faktuelle oplysninger og data om udviklingen i musikbranchen. Det kan evt. ske gennem belysningen af en række casestudier, der tilsammen beskriver forholdene i pladebranchen.

PDF-version