Betænkning om revision af ophavsretslovens kapitel 3

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2006
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-7960-090-5
Elektronisk ISBN: 87-7960-091-3
Antal sider: 528
Publikationstype: Betænkning
Introduktion: 

Kulturministeriet nedsatte i maj 2003 et udvalg vedrørende revision af ophavsretslovens kapitel 3 om overdragelse af ophavsretten.

Udvalget havde til formål at beskrive de omstændigheder, der gør sig gældende ved overdragelse af rettigheder fra ophavsmænd og udøvende kunstnere til producenter og udgivere, herunder i ansættelsesforhold.

Bilagene til betænkningen er alene tilgængelige på hjemmesiden, dvs. at de ikke indgår i den trykte betænkning.

Hent bilag

PDF-version