Det Danske Bogmarked

Forfatter: Udvalget vedrørende fremtidens danske bogmarked
Årstal: 2006
Udgiver: Kulturministeriet
Elektronisk ISBN: 87-7960-077-8
Antal sider: 169
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Rapporten dækker udviklingen på det danske bogmarked i 2001-2005 efter liberaliseringen af samhandelsreglerne i bogbranchen.
Bilagsrapport til Det Danske Bogmarked (pdf)
Bilag 1 til Det Danske Bogmarked (pdf)

PDF-version