Hvem ejer musikken?

Forfatter: Finn Gravesen
Årstal: 2006
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-7960-074-3
Elektronisk ISBN: 87-7960-075-1
Antal sider: 78
Publikationstype: Bog
Udgivelsesform: Elektronisk, Trykt
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

“Hvem ejer musikken?” Svaret kan synes meget banalt: Hvis jeg køber en plade, så er den da min! Og hvis jeg har betalt min koncertbillet, kan ingen tage oplevelsen fra mig. Men når det kommer til stykket, er det meget mere kompliceret: Den musikalske fødekæde er lang og besværlig, og til alle led i kæden knytter der sig rettigheder.
 
Bogen giver et historisk perspektiv på de musikalske rettigheder. Gennem historiske casestudies og referat af konkrete rettighedssager indkredser bogen problemerne. Der fokuseres især på digitaliseringens betydning for de musikalske rettigheder. Betyder digitaliseringen en ny kulturel situation, hvor al musik er tilgængelig for alle – en slags kulturelt ta’ selvbord, eller gælder det netop om at hævde de traditionelle musikalske rettigheder i den nye digitale virkelighed? Bogen stiller de forskellige interesser og standpunkter op over for hinanden, og lægger op til en diskussion af emnet. Bogen er skrevet primært til unge mennesker mellem 14 og 20 (de højeste klassetrin i folkeskolen, samt gymnasiet og HF), men kan læses med udbytte af alle interesserede.

PDF-version