International tarifundersøgelse

Forfatter: Capacent A/S
Årstal: 2006
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 96
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturministeriet har ønsket at få undersøgt, hvad radio- og tv-stationer i andre europæiske lande betaler i vederlag for udsendelse af musik, med henblik på at etablere et sammenligningsgrundlag med danske forhold.

PDF-version