Kulturpengene 2006

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2006
Udgiver: Kulturministeriet
Format: A4
Publikationstype: Kulturstatistik
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturpengene 2006 rummer de samlede, budgetterede offentlige udgifter, der blev afsat til kulturelle formål i 2006. Tallene omfatter pengene på finansloven, i tipsmidlerne og fra licensindtægterne. Hertil kommer kommuners, amtskommuners samt Hovedstadens Udviklingsråds forventede udgifter til kultur. Kulturministeriet udgiver også tillægspublikationen "Kulturpengene 2006 - Regnskabstal", der viser de faktiske offentlige udgifter i 2006.

Begge publikationer udgives udelukkende elektronisk her på kum.dk

Kulturpengene 2006 (pdf)ISBN: 87-7960-107-3

Kulturpengene 2006 regnskab (pdf)ISBN: 978-87-7960-120-8