Ol til Danmark

Forfatter: Rambøll Management
Årstal: 2006
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 178
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Rapporten afdækker potentialer og barrierer i forbindelse med en eventuel fremtidig satsning på København som vært for et OL gennem udbud af en konsulentundersøgelse. Undersøgelsen indgår som baggrund for regeringens handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark.

OL til Danmark - Potentialer og barrierer (pdf)

OL til Danmark - Potentialer og barrierer - resumé (pdf)
 
OL til Danmark - Potentialer og barrierer - bilag (pdf)