Rapport om biblioteksafgift 2006

Forfatter: Udvalget om Biblioteksafgift
Årstal: 2006
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 18
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

I efteråret 2002 blev der indgået en 4-årig politisk aftale om biblioteksafgiften med virkning for perioden 2003-2006. Det fremgår af aftalen, at kulturministeren i løbet af aftaleperioden skulle igangsætte et undersøgelsesarbejde vedrørende en række problemstillinger inden for biblioteksafgiften.
 
Disse problemstillinger var bl.a.:

  1. spørgsmålet om biblioteksafgiftens retlige karakter,
  2. spørgsmålet om, hvorvidt bogbestanden på landets amtscentraler bør udløse biblioteksafgift
  3. spørgsmålet om pointtildeling til skønlitteratur for voksne udgivet før 1976.

I sommeren 2004 nedsatte kulturministeren på den baggrund et udvalg, der fik til opgave at se nærmere på de ovenfor omtalte problemstillinger inden for biblioteksafgiften.

Arbejdet i udvalget er mundet ud i en rapport, der kan downloades nedenfor. Rapporten, der indeholder indstillinger på de forskellige områder, sendes nu i høring til interessenterne på biblioteksafgiftsområdet. 

Rapporten vil herefter indgå i de politiske drøftelser om biblioteksafgiften, der skal finde sted efter sommerferien mellem Folketingets partier med henblik på indgåelse af en ny politisk aftale om biblioteksafgiften fra 2007.

PDF-version