Rapport om uddannelsesbehov på musicalområdet

Forfatter: Arbejdsgruppe
Årstal: 2006
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 15
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Igennem de senere år har det danske teater- og musikdramatiske miljø peget på et stigende behov for en uddannelse, der er rettet specifikt mod musical som genre.

Behovet for en musicaluddannelse hænger tæt sammen med et vedvarende og omfattende udbud af musical- og andre musikdramatiske forestillinger på de danske scener. På baggrund af denne udvikling i udbuddet, etableringen af Det Danske Musical Akademi i Fredericia og henvendelserne fra branchen besluttede Folketinget, at Kulturministeriet skulle iværksætte en undersøgelse af behovet for en musicaluddannelse i Danmark. Denne beslutning blev truffet i forbindelse med indgåelsen af en flerårsaftale for de kunstneriske uddannelser for perioden 2003-2006.

PDF-version