Redegørelse: Resultater af Uddannelsesrådets besøgsrunde

Forfatter: Uddannelsesrådet for Arkitektur, Design, Billedkunst og Konservering
Årstal: 2006
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 8
Format: A4
Publikationstype: Redegørelse
Introduktion: 

Følgende uddannelsesinstitutioner er behandlet i nærværende evalueringsrapport:

  • Arkitektskolen Aarhus
  • Kunstakademiets Arkitektskole
  • Kunstakademiets Billedkunstskoler
  • Kunstakademiets Konservatorskole
  • Danmarks Designskole
  • Designskolen Kolding
  • Glas- og Keramikskolen på Bornholm

Uddannelsesrådets møder med de 7 uddannelsesinstitutioner blev struktureret på baggrund af en overordnet dagsorden, som var fælles for alle uddannelsesinstitutioner, samt på baggrund af bidrag fra de enkelte grupper på institutionerne.

I det følgende fremsættes indledningsvist en række tværgående anbefalinger med relevans for alle institutionerne. Efterfølgende fremsættes rådets specifikke anbefalinger for hver af skolerne.

PDF-version