De rytmiske vækstlag

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2007
Udgiver: Kulturministeriet
Elektronisk ISBN: 978-87-7960-106-2
Antal sider: 37
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Der er et stort potentiale i udviklingen af de rytmiske vækstlag. Det fastslår det udvalg om vilkår for de rytmiske vækstlag, som kulturministeren har nedsat. Udvalget har haft til opgave at udarbejde forslag, som kan indgå i Kulturministeriets musikhandlingsplan 2008-2011. 

I sin rapport fremsætter udvalget ni konkrete anbefalinger til styrkelse af de rytmiske vækstlag. Herudover indeholder rapporten en overordnet udviklingsstrategi for de rytmiske vækstlag.

PDF-version