Kulturpengene 2007

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2007
Udgiver: Kulturministeriet
Publikationstype: Kulturstatistik
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturpengene 2007 udgives af Kulturministeriet og rummer de samlede budgetterede offentlige udgifter, der i 2007 er afsat til kulturelle formål i Danmark. Tallene omfatter pengene på finansloven, tipsmidlerne og licensindtægterne. Hertil kommer kommunernes forventede udgifter til kultur. Kulturpengene 2007 er alene tilgængelig på Kulturministeriets hjemmeside, www.kum.dk.

Derudover udgiver Kulturministeriet en tillægspublikation "Kulturpengene 2007 – Regnskabstal", der gengiver de faktiske offentlige udgifter det pågældende år. I tillægspublikationen er tabellerne ikke ledsaget af tekst.

Kulturpengene 2007 - regnskab (pdf)ISBN: 978-87-7960-122-2

Kulturpengene 2007 - budget (pdf)ISBN: 978-87-7960-121-5