Ophavsret i forbindelse med digitalisering af kulturarven

Forfatter: Arbejdsgruppe om digitalisering af kulturarven
Årstal: 2007
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 61
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

I oktober 2006 nedsatte Kulturministeriet en arbejdsgruppe om digitalisering af kulturarven.

Arbejdsgruppen har udarbejdet forskellige forslag til digitalisering af udvalgte, prioriterede dele af kulturarven. Det overordnede fokus for arbejdsgruppens arbejde og opgaveløsning har været bevaring, formidling og tilgængeliggørelse af kulturarven. Formålet har endvidere været at fremme samarbejde og sikre en rational arbejdsdeling mellem de involverede parter nationalt og internationalt.

PDF-version