Ophavsret og trossamfund - en guide

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2007
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-7960-102-2
Elektronisk ISBN: 87-7960-103-0
Antal sider: 20
Publikationstype: Guide
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Den danske ophavsretslov beskytter litterære og kunstneriske værker. Et beskyttet værk kan være en salmetekst, noder, en altertavle, et altertæppe m.v. Ud over værker, der særligt anvendes inden for de forskellige trossamfund, kan også nævnes fag- og skønlitterære bøger, musiknumre, filmværker, fotografier og kunstmalerier som eksempler på værker, der nyder beskyttelse efter ophavsretsloven.

PDF-version