Digitalisering af kulturarven

Forfatter: Digitaliseringsudvalget
Årstal: 2008
Udgiver: Kulturministeriet
Elektronisk ISBN: 978-87-7960-115-4
Antal sider: 75
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Denne rapport er resultatet af digitaliseringsudvalgets arbejde og indeholder en række forslag til digitalisering af kulturarven med henblik på bevaring, formidling og tilgængeliggørelse heraf. Ifølge udvalgets kommissorium af 5. oktober 2006 har udvalget også haft til opgave at kortlægge og foreslå løsninger på ophavsretlige problemstillinger. Nedsættelsen af udvalget har endvidere på et organisatorisk plan haft til formål at komme med forslag til, hvordan man kan fremme samarbejde og sikre en rational arbejdsdeling mellem de involverede parter nationalt og internationalt.

PDF-version