En opsamling på Kulturministeriets udviklingspulje Børn og unge i bevægelse

Forfatter: Skoleidrættens Udviklingscenter
Årstal: 2008
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 978-87-9912-684-2
Antal sider: 35
Format: A4
Publikationstype: Evalueringsrapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Børn fortjener at have bedre mulighed for at dyrke idræt i deres nærmiljø og på de tidspunkter på dagen, hvor det passer dem. Det var udgangspunktet for, at Kulturministeriet i årene 2004 og 2005 uddelte 24 mio. kr. af udviklingspuljen ”Børn og unge i bevægelse” til 24 fyrtårnsprojekter i hele Danmark. Visionen var at få skabt nogle modelprojekter, som kunne rage op og vise vej.

Baggrunden for puljen var bl.a. den stadig kraftigere polarisering i børn og unges idrætsvaner, hvor de aktive børn dyrker mere og mere idræt, mens en anden gruppe bliver mere og mere inaktive og vanskeligere at få fat i gennem gængse foreningsaktiviteter. Det blev bl.a. synliggjort på en velbesøgt konference i juni 2003, hvor Kulturministeriet præsenterede udviklingspuljen samt antologien ”Børn og unge i bevægelse – perspektiver og idéer”. Antologien indeholder mange spændende artikler, som præsenterer en stor viden og en række
problemstillinger.

PDF-version