Inviting the world of sports

Forfatter: Wonderful Copenhagen
Årstal: 2008
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 42
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Formålet med masterplanen er at beskrive, hvordan Sportsåret 2009 kan være med til at styrke Danmarks brand iternationalt gennem en koordineret kommunikations- og markedsføringsindsats.

Sportsåret 2009 indgår som en del af regeringens samlede plan for offensiv global markedsføring af Danmark, og skal derfor ses som del af en større helhed.

PDF-version