Nye Toner

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2008
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 978-87-7960-113-0
Elektronisk ISBN: 978-87-7960-114-7
Antal sider: 8
Publikationstype: Handlingsplan
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets musikhandlingsplan 2008-2011 Nye Toner tager for alvor fat i grundlaget for den musikalske fødekæde og tilfører den musikalske udvikling 84 mio. kr. over de kommende fire år.

Talentet og vækstlagene er centrale i en række initiativer, der skal vande de musikalske spirer. Fordi talentet, lysten og glæden ved at spille musik er forudsætningen for, at der bliver skabt ny musik og store musikalske oplevelser i et fortsat stærkere samspil med publikum.

PDF-version