Reach Out!

Forfatter: Kulturministeriets tværgående projektgruppe
Årstal: 2008
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 978-87-7960-116-1
Elektronisk ISBN: 978-87-7960-117-8
Antal sider: 106
Publikationstype: Inspirationskatalog
Udgivelsesform: Elektronisk, Trykt
Introduktion: 

Formålet med dette inspirationskatalog er at vise, hvordan forskellige kulturinstitutioner og kulturaktører har valgt at opsøge nye brugergrupper og skabe nye former for oplevelser for brugerne gennem inddragelse og/ eller indsamling af viden om brugerne. Inspirationskataloget sætter fokus på de udfordringer, muligheder og begrænsninger, der er for brugerinddragelse og brugerdreven innovation i kulturens verden. Men eksemplerne skal også inspirere til at stille nye typer af spørgsmål til brugerne – og til at nytænke måder at spørge på. Ideen er således, at kataloget skal være til gensidig inspiration for kulturinstitutioner og kulturaktører, der ønsker at engagere sig i brugerinddragelse og brugerdreven innovation på kulturens område. Hvad enten det sker ud fra en målsætning om at tiltrække nye brugergrupper, ud fra et ønske om at udnytte et oplevelsesøkonomisk potentiale eller for at udvikle kvaliteten af sit kunstneriske eller kulturfaglige produkt.

PDF-version
HTML-version