Sprog til tiden

Forfatter: Sprogudvalget
Årstal: 2008
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 978-87-7960-108-6
Elektronisk ISBN: 978-87-7960-110-9
Antal sider: 139
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Denne rapport er udarbejdet af et udvalg nedsat af regeringen i forsommeren 2007. Den indeholder en lang række forslag til, hvordan det danske sprog kan styrkes i skolen, på ungdomsuddannelserne, på universiteterne, i erhvervslivet, i det offentlige og i EU.

PDF-version
HTML-version