Bygningsbevaring

Forfatter: Udvalget om bygningsbevaring
Årstal: 2009
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 978-87-7960-132-1
Elektronisk ISBN: 978-87-7960-133-8
Antal sider: 92
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk, Trykt
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Bygningsbevaringsrapporten analyserer den aktuelle bygningsbevaringsindsats i Danmark og kommer med en række konkrete forslag til styrkelse af indsatsen. I rapporten konkluderes det bl.a., at den gældende regulering og arbejdsdeling på området overvejende er hensigtsmæssig, men der anbefales en række ændringer, der sigter mod en forbedret indsats for bevaring af fredede bygninger, en styrkelse af ejernes retssikkerhed og en generel bedre formidling af området.

PDF-version
HTML-version