Digitalisering af kulturarven

Forfatter: Digitaliseringsudvalget
Årstal: 2009
Udgiver: Kulturministeriet
Elektronisk ISBN: 978-87-7960-130-7
Antal sider: 63
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

I forlængelse af den mediepolitiske aftale for 2007-10 blev der i oktober 2006 nedsat et udvalg om digitalisering af kulturarven. Den foreliggende rapport konkluderer på udvalgets overvejelser ved at fremlægge tre forskellige forslag til digitalisering af udvalgte, prioriterede dele af kulturarven. Denne afsluttende rapport skal ses på baggrund af udvalgets midtvejsrapport fra 5. september 2008.

PDF-version
HTML-version